Makluman Penting
Info Penting
PERMOHONAN HANYA BOLEH DILAKUKAN SEKALI SAHAJA. SILA PASTIKAN MAKLUMAT ANAK DAN PENJAGA MENEPATI SYARAT PERMOHONAN. SEKIRANYA GAGAL, SEBARANG RAYUAN TIDAK AKAN DITERIMA.
PERMOHONAN BARU AKAN DIBUKA SEHINGGA KUOTA PERMOHONAN MENCAPAI 30,000 ORANG PEMOHON YANG LAYAK SAHAJA. SEKIRANYA KUOTA PERMOHONAN TELAH MENCAPAI JUMLAH YANG TELAH DITETAPKAN, MAKA PERMOHONAN BARU AKAN DITUTUP DENGAN SERTA-MERTA.
Syarat Kelayakan
 • Anak lahir bermula tahun 2022 DAN
 • Warganegara Malaysia DAN
 • Anak lahir di Selangor DAN
 • Penjaga menetap di Negeri Selangor DAN
 • Penjaga merupakan pengundi berdaftar di Negeri Selangor.

**Penjaga merujuk kepada Ibu atau Bapa. Sekiranya selain dari itu, perlu sertakan surat akuan sumpah atau surat perakuan anak angkat.
Dokumen Sokongan
 • Salinan Sijil Kelahiran anak
 • Salinan MyKad Penjaga
 • Salinan SPR
 • Sekiranya penjaga bukan IBU / BAPA
  • Surat Perakuan Anak Angkat (Sekiranya Anak Angkat)
  • Surat Akuan Sumpah (selain bukan anak angkat)

Sila Muat Naik Dokumen yang lengkap dalam masa 14 hari dari tarikh permohonan. Sekiranya Dokumen yang di muat naik dokumen tidak lengkap. Permohonan tidak akan diproses dan permohonan digagalkan secara automatik.